Wie kan bij mij terecht?


Ik werk met volwassenen en ouderen, individueel of onder de vorm van koppelgesprekken.


Wie kan zich aanmelden:


Koppels met relatiemoeilijkheden en/of seksuele moeilijkheden

Ouderen met stemmingsmoeilijkheden, die kampen met rouwverwerking of moeten omgaan met ziekte of verlies

Volwassenen met stemmingsmoelijkheden of die moeten omgaan met verlies

Wat is psychologie?


Psychologie is de wetenschap over menselijk gedrag en mentale processen. Een klinisch psycholoog helpt mensen met moeilijkheden rond hun gezondheid of welzijn vanuit een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader. Wie op een of andere manier vastloopt in het leven kan terecht bij een klinisch psycholoog.


Ik werk vanuit een systeemtherapeutisch referentiekader. In de systeemtherapie wordt het functioneren van mensen begrepen vanuit relaties of wat zich tussen mensen afspeelt. En wat zich tussen mensen afspeelt krijgt slechts betekenis in een context. 


Ik laat me inspireren door EFT of Emotionally Focused Therapy, een therapiemodel ontwikkeld door Dr. Sue Johnson. In dit model staan liefde en emoties centraal. EFT is gebaseerd op de hechtingstheorie en werkt aan meer emotionele verbinding. Het is een wetenschappelijk onderbouwd therapiemodel.

www.bfp-fpb.be I Belgische Federatie van Psychologen

www.vvkp.be I Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

www.iprr.be I relatie- en gezinstherapie

www.eft-belgium.org I Emotionally Focused Therapy

www.vind-een-psycholoog.be I Vind een goede psycholoog


Wat is seksuologie?


Seksuologie is de wetenschap over seksualiteit. Een seksuoloog helpt mensen met seksuele moeilijkheden vanuit een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader gebaseerd op verschillende disciplines. Als seks niet helemaal is wat je ervan verwacht had, kan je terecht bij een seksuoloog.www.seksuologen-vlaanderen.be I Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

www.allesoverseks.be I Sensoa

Hoe verloopt een therapie?


Een therapeutisch proces start met één of meerdere kennismakingsgesprekken. Deze verkennende gesprekken zijn bedoeld om jouw hulpvraag uit te klaren en een gemeenschappelijk traject af te spreken. Zo nodig bespreek ik met jou een doorverwijzing.


De duur en frequentie van therapie worden in onderling overleg afgestemd op jouw noden en mogelijkheden, kortdurend indien mogelijk of intensief en diepgaand indien nodig. Het traject wordt op regelmatige basis geëvalueerd.