Wie kan bij mij terecht?


Ik werk met volwassenen en ouderen, individueel of onder de vorm van ikoppelgesprekken.


Wie kan zich aanmelden:


  • Koppels met relatiemoeilijkheden en/of seksuele moeilijkheden
  • Ouderen met stemmingsmoeilijkheden, die kampen met rouwverwerking of moeten omgaan met ziekte of verlies
  • Volwassenen met stemmingsmoelijkheden of die moeten omgaan met verlies

Tarieven en praktische informatie


De tarieven vanaf 01/01/2021 verschillen naargelang de vorm:


Individuele therapie

een gesprek van 1u: 60 euro


Relatietherapie

een gesprek van 1u 15 min: 75 euro


De betaling gebeurt na elke sessie, cash of online met de Payconiq-app.


Neem contact op met uw ziekenfonds om na te gaan of u een tussenkomst kunt genieten of klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden tot terugbetaling.


Indien u een afspraak niet kan nakomen, zal het volledige bedrag niet in rekening worden gebracht indien u minstens 24u op voorhand verwittigt.