INGE GEERS


Praktijk voor Psychologie en Seksuologie

Wie kan bij mij terecht?


Ik werk met volwassenen en ouderen onder de vorm van individuele, koppel- of gezinsgesprekken.


Wie kan zich aanmelden:


  • Koppels met relatiemoeilijkheden en/of seksuele moeilijkheden
  • Gezinnen met familiale moeilijkheden
  • Ouderen met stemmingsmoeilijkheden, die kampen met rouwverwerking of moeten omgaan met ziekte of verlies
  • Volwassenen met stemmingsmoelijkheden, stress en burnout of psychosomatische klachten

Wat is psychologie?


Psychologie is de wetenschap over menselijk gedrag en mentale processen. Een klinisch psycholoog helpt mensen met moeilijkheden rond hun gezondheid of welzijn vanuit een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader. Wie op een of andere manier vastloopt in het leven kan terecht bij een klinisch psycholoog.


Ik werk vanuit een systeemtherapeutisch referentiekader. In de systeemtherapie wordt het functioneren van mensen begrepen vanuit relaties of wat zich tussen mensen afspeelt. En wat zich tussen mensen afspeelt krijgt slechts betekenis in een context. Binnen dit kader werk ik vooral vanuit de appeiciërende en samenwerkende benaderingen. Vanuit een appreciërende benadering ga ik op zoek naar krachten en mogelijkheden in iemands leven. In de samenwerkende benadering ligt de focus op dialoog.

www.bfp-fpb.be I Belgische Federatie van Psychologen

www.vvkp.be I Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

www.iprr.be I relatie- en gezinstherapie

www.vind-een-psycholoog.be I Vind een goede psycholoog


Wat is seksuologie?


Seksuologie is de wetenschap over seksualiteit. Een seksuoloog helpt mensen met seksuele moeilijkheden vanuit een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader gebaseerd op verschillende disciplines. Als seks niet helemaal is wat u ervan verwacht had, kan u terecht bij een seksuoloog.www.seksuologen-vlaanderen.be I Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

Hoe verloopt een therapie?


Een therapeutisch proces start met één of meerdere kennismakingsgesprekken. Deze verkennende gesprekken zijn bedoeld om uw hulpvraag uit te klaren, zicht te krijgen op uw doelstellingen en verwachtingen en een gemeenschappelijk traject af te spreken. Zo nodig bespreek ik met u een doorverwijzing.


De duur en frequentie van therapie worden in onderling overleg afgestemd op uw noden en mogelijkheden, kortdurend indien mogelijk of intensief en diepgaand indien nodig. Het traject wordt op regelmatige basis geëvalueerd.

INGE GEERS


Praktijk voor Psychologie en Seksuologie

+32 (0)486 44 41 88

contact@ingegeers.be